onsdag 8 december 2010

Gmail - samla allt på ett ställe

Förutom den primära adressen för Gmail kan du hantera adresser från andra mailkonton och operatörer. Det här inlägget förutsätter att du har skaffat och bekantat dig med ett Gmail-konto antingen via Google Apps enligt tidigare inlägg eller via vanliga Google Accounts (@gmail.com).

Genom funktionen "Skicka e-post som:" går det att hantera flera mailadresser från andra operatörer via Gmail. Här är ett sätt att göra det:

  • Vidarebefordra alla mail som kommer till dina andra adresser till din Gmail-adress. Gör detta genom att logga in till den andra operatörens mailfunktion och leta reda upp administratörsfunktionerna. Ibland finns en egen funktion för att vidarebefordra alla mail. Alternativt går det att sätta upp ett filter, t ex genom att vidarebefordra alla mail där avsändaren har '@' i mailnamnet. Välj också om en kopia ska sparas när mail vidarebefordras - praktiskt att starta med för att se att allt fungerar bra.

Exempel på vidarebefordran hos annan operatör
Exempel på filter för vidarebefordran hos annan operatör
  • Logga in i Gmail, gå på Inställningar, flik Konton, avsnitt "Skicka e-post som:".Lägg in adressen du vill hantera. Välj sedan att skicka mail via Googles mailservrar eller andra operatören, skillnaderna framgår av instruktionerna. Ett bekräftelsemail skickas till adressen du vill hantera, det dyker upp i Gmail pga den vidarebefordran som satts upp tidigare. Svara OK enligt bekräftelsemailet.

Konfiguration i Gmail av "Skicka e-post som:"
Nu går det att välja Från-adress när du skriver ett mail. Via Inställningar, Konton går det också att välja om Från-adressen alltid ska komma från den standardadress som valts i Gmail eller från samma adress som mailet skickades till.
Standardadress när mail besvaras
Klart! Testa nu att allt fungerar. 


Mer detaljerad information::
  • Vissa operatörer tillåter inte vidarebefordran av mail utanför egna domänen. I så fall kan POP3 vara ett alternativ, dvs Gmail hämtar mail hos den andra operatören enligt samma princip som lokalt installerade mailklienter, t ex Outlook. Se instruktioner här.
  • Avsändarens adress har en speciell konfiguration när mail skickas via Googles servrar för att minimera risken att mailet hanteras som spam. Adressen ser i regel  normal ut för mottagaren men vissa mailklienter, framför allt Outlook, kommer att visa Från-adressen som "me@mine.com on behalf of me@other.com". Skicka mail via din andra e-postleverantörs SMTP-servrar för att undvika detta - och testa resultatet så det fungerar som tänkt.
  • Om lösenordet hos den andra e-postleverantören uppdateras så måste det också samtidigt uppdateras i SMTP-konfigurationen i Gmail. Annars kan Gmail inte sända mail med den alternativa adressen som avsändare. Sannolikt visas inget felmeddelande vilket gör det svårt att upptäcka.

Nedan finns en bild som visar olika konfigurationer. Adressen me@other.com tillhör en annan leverantör för e-post men hanteras av Gmail. Alternativen visar hur mail sänds 1) via mailserver hos annan leverantör och 2) via Googles mailservrar.

En jämförelse visar normalfallet, dvs hur ett mail med avsändare me@mine.com  kommer att visas hos mottagaren. Domänen mine.com i exemplet hanteras av Google Apps.

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar