söndag 28 november 2010

Skaffa domännamn och koppla till Google Apps

Här beskrivs hur ett eget domännamn bokas och kopplas till Google Apps. Då kan ett antal användare läggas upp på domänen där alla har tillgång till tjänster som mail, kalender, kontakter, Picasa (fotoalbum på webben), bloggar etc.

Skaffa ett eget domännamn via en återförsäljare (registrar), de hittas via iis.se som ansvarar för svenska toppdomänen. Exemplet nedan är från
loopia.se. Att hitta ett ledigt namn kan ibland vara en utmaning, pröva olika varianter tills ett bra ledigt namn dyker upp.
Välj sedan att endast betala för domännamnet, Google Apps kommer att stå för de övriga funktionerna.
Fyll i ägaruppgifter och kontrollera villkor. Efter att domännamnet är betalt kommer inloggningsuppgifterna via mail. De kommer vi att behöva lite längre fram.

Nu är det dags att lägga upp ett konto för Google Apps. Gå till registreringssidan, se till att det är gratisversionen du väljer. Välj funktionen Kom igång och ange ditt befintliga domännamn
.


Fyll i registreringsuppgifterna och användarnamn. När registreringen är klar loggar du in med det nyskapade användarnamnet.

Gå till meny Tjänsteinställningar, E-post och välj Anvisningar för att aktivera e-post längre ned på sidan. Välj Ändra MX-poster, där framgår hur MX-poster ska sättas upp hos domänvärden.

Logga in på Loopia och gå till Domän och webb, Domäninställningar, flik DNS-editor. MX-poster ska läggas upp enligt instruktionen i Google Apps, se exempel nedan.


Så här läggs första posten in.


När alla poster är inlagda är det dags gå över till Google Apps och välja Jag har slutfört dessa steg. Gå tillbaka till Instrumentpanelen och kontrollera status för E-post längre ned på sidan, där syns följande meddelande:

Det brukar ta betydligt kortare tid än så. Efter det kommer ett meddelande om att Google-servrar uppdateras och efter någon timme är allt klart.

Skapa de användare du behöver via Organisation och användare. Det kan vara praktiskt att ha en separat admin-användare. Via fliken Tjänster går det att styra vilka Google-tjänster användarna ska ha tillgång till, vid hösten 2010 drygt 60 stycken.

Vackert - nu är grunden lagd!

onsdag 24 november 2010

Målet med bloggen

Via den här bloggen vill jag att dela med mig av mina erfarenheter hur olika verktyg som mail, kalender, kontakter etc kan användas i för att underlätta vardagen. Fokus ligger mycket på att sätta upp allt så det blir enkelt att använda, det ska bara finnas där och fungera.


Här är några egenskaper jag strävar efter.
  • Informationen ska vara tillgänglig från valfri dator eller mobil
  • Installation av programvaror ska inte behövas
  • Privat information lagras inte i jobbets datorer och system
  • Kostnaden ska vara låg
  • Allt ska vara knutet till eget domännamn

Att allt knyts till ett eget domännamn är inte nödvändigt men de flesta beskrivningarna kommer att bygga på det. Det ger ett visst mått av oberoende eftersom operatörens namn inte finns med i de egna mailadresserna, webadresserna etc. Om tjänsterna flyttas till annan operatör så behöver nya adresser inte förmedlas - det egna domännamnet ger en bra stabilitet över tiden.

Det är främst produkter från Google som kommer att finnas i exemplen, speciellt de som ingår i Google Apps. Informationen lagras inte på hemmaplan utan ligger i något större datacenter - populärt kallat för molnet. 


Google Apps riktar sig i första hand till företag men det finns också i en version för privatpersoner, och vad gäller koordinering och utbyte av information finns vissa likheter mellan ett mindre företag och en familj.

Här är några bra-att-ha-saker:
  • Dator förstås - räcker bra med enklare modell(er)
  • Mobiltelefon - Androidbaserad, iPhone eller annan modell, helst med Exchange-synkning via ActiveSync
  • En bra idé till ett domännamn - kolla t ex via loopia.se vad som är ledigt
  • Övertalningsförmåga - få andra att skrota papperskalendern och Outlook är inte alltid lätt
  • Nyfikenhet att utforska nya och roliga funktioner - och tålamod att sätta upp dem
Nog med teori - i kommande inlägg beskrivs hur grunden sätts upp i form av ett eget domännamn som knyts till Google Apps.