onsdag 15 december 2010

Behåll din mailhistorik

När ett nytt Gmail-konto satts upp kan det vara bra föra över historik från tidigare mailadresser. Ett alternativ för Outlook-användare är Google Apps Migration for Microsoft Outlooksom importerar mail och kontakter. Om mer kontroll behövs över migreringen kan ett annat alternativ vara på sin plats.

Om de tidigare mailen ligger i en klient som kan använda IMAP (t ex Outlook och Outlook Express) går det att koppla sig till Gmail-kontot via IMAP. Tidigare mail och Gmail visas samtidigt i klienten, oftast genom någon typ av mappstruktur. Se instruktioner för att
konfigurera olika mailklienter mot Gmail. Glöm inte att aktivera IMAP i Gmail.

Nu går det bra att markera gamla mail och välja att kopiera eller flytta dem till motsvarande Gmail-mapp. Markera några och pröva att högerklicka på dem för att få upp val för att kopiera/flytta. Börja med några få mail och öka på antalet för att få känsla för tidsåtgången. Det kan ta tid att flytta och det är lätt tro att klienten har låst sig under arbetet.


Fördelen med denna metod är att det går att välja exakt vad som ska överföras till Gmail. Antag också att privata mail finns i  jobbets mailklient - anslut Gmail via IMAP och välj vad som ska föras över även där.


Ursprungliga tidsstämplar behålls med denna metod. För de som sorterat mail i foldrar går det bra att skapa etiketter med samma namn som foldrarna via webbklienten för Gmail. Leta sedan upp funktionen för att uppdatera mappstrukturen för IMAP/Gmail, då kommer etiketterna att dyka upp som mappar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar