måndag 31 oktober 2011

Se var dina vänner är med Google Latitude

Med Google Latitude går det att se var ens vänner är. Google startade tjänsten 2009. Genom att ansluta sig till Latitude och bjuda in vännerna så går det att skapa en grupp med personer som man kan följa via Google Maps. Mobiltelefon (Android eller iPhone) och Google-konto är det som krävs.

En intressant fråga är förstås användningsområdet, det behöver finnas något mer än bara ren nyfikenhet över var vännerna är. Här är några fördelar:

 • Ofta ska man mötas upp någonstans. Via Latitude försvinner många av samtalen eller SMS:en med "var är du nu?"
 • Om telefonen försvinner är det enkelt sätta sig vid en dator och kolla var den var senast.
 • Får man inget svar från den man behöver få tag på är det ofta till hjälp att veta var de är just då.
 • Kan vara en trygghet att veta var de närmaste familjemedlemmarna är.
 • Har man vänner som reser mycket är det praktiskt se om de är utomlands innan man slår en signal.
Självklart kommer man in på integritetsfrågor. Lagras informationen om var jag rör mig och kan den hamna i orätta händer? Verkar det misstänkt om tjänsten slås av en period och sedan slås på igen (vad ville han/hon dölja...)? Finns säkert en uppsjö av frågor som kan fylla ett debattprogram. Vill man använda den här typen av tjänster behöver man en övertygelse om att fördelarna uppväger nackdelarna och att företagen som står för tjänsterna har massor att förlora på att missbruka informationen. För de som känner minsta tvekan är det enkla svaret att inte använda tjänsterna.

Gör så här för att börja använda Latitude:
 • På Android-telefoner är appen Latitude förinstallerad. För iPhone behöver den installeras från App Store först, kolla sedan via appens inställningar att bakgrundsuppdateringen är på.
 • Starta Latitude och läs igenom / godkänn villkoren.
 • Bjud in de vänner du vill följa. När de accepterar kommer de upp på listan över vänner. 
För var och en av vännerna behöver ett av följande delningsalternativ väljas för hur din position visas till dem:
 • Dela bästa tillgängliga position
 • Dela endast position på ortsnivå
 • Dölj position för den här vännen
Bästa tillgängliga position innebär att telefonen använder information från 3G-nätet, wlan inom räckhåll samt telefonens gps för att räkna ut positionen.

Sedan är det bara att följa vännerna via Latitude-appen som egentligen är en speciell vy i Google Maps. På en dator är det http://latitude.google.com som gäller. Se mer information här och på denna video.


Några iakttagelser:
 • Det står alltid hur länge sedan personen var på platsen i fråga. Står det två timmar har han/hon sannolikt varit där så länge - eller så har Latitude inte fått information om senaste rörelserna.
 • Uppdateringar sker inte helt i realtid. Positionsändringar skickas ut beroende på ett antal faktorer, bl a hur mycket man rör på sig. I praktiken tar det ofta många minuter mellan uppdateringar - men i och med att det står hur länge sedan det var går det att göra bra antaganden om aktuell position.
 • Många har gps:en avslagen, då är det 3G- eller wlan-positionering som används.
 • Bästa uppdateringarna kommer från nyare Android-telefoner. Äldre modeller verkar inte uppdatera lika ofta. Samma princip för iPhone.
 • För de som använder en skräddarsydd förstasida via iGoogle så finns en bra gadget att installera som visar Latitude-information.
 • När Latitude tas upp på mobilen kommer i regel senast visade positioner fram. Vänta i ca 30 sekunder för att se om positionerna uppdateras.
 • Ibland hamnar personerma på osannolika ställen - positioneringsalgoritmerna är inte ofelbara. De kan t ex bli rätt förvirrade av att en person använder wlan på tåg eller båt.
En liten utvikning:
Att positionen kan räknas ut med hjälp av wlan (dvs trådlösa routers) beror på att det finns företag som håller databaser över var trådlösa routers finns, Skyhook är ett exempel. Varje router har en unik signatur som publiceras via signalerna den skickar ut, inloggning krävs inte för att ta reda på den. Genom att telefonen talar om vilka trådlösa nät den vet om så går det att matcha det mot databasen och räkna ut positionen. Därför kan också Latitude uppdatera positionen om användaren loggar in med sitt Google-konto på en dator.

onsdag 31 augusti 2011

Tillgång till nya funktioner i Google Apps

Google har tillfört möjligheter att styra hur nya funktioner aktiveras i Google Apps. Antingen sker det via Scheduled releases som innebär att funktionen aktiveras vid ett specifikt tillfälle, eller så aktiveras nya funktioner direkt när de släpps från Google.

Funktionen kontrolleras från administratörspanelen för Google Apps. Nedan finns en beskrivning på hur inställningar görs för att aktivera nya funktioner automatiskt.
 1. Logga in som administratör och välj sedan Manage this domain (ex via Gmail-sidan). Se till att följande är ikryssat, se också bild längre ned.
  - Automatically add new services when they become available
  - Next Generation (under Control Panel) 
 2. Gå in på Organization&Users, flik Services och kolla att alla tjänster som ska användas är aktiverade. 
För de som önskar schemalagda releaser med veckointervall så är det Enable scheduled releases som gäller.

Genom att välja Next generation för kontrollpanelen så aktiveras nya funktioner i kontrollpanelen något tidigare än vanligt.

Alla tjänster behöver förstås inte vara aktiverade, i en standardinstallation är följande ofta avaktiverade: Android Market Publisher site, Web History samt Youtube-relaterade tjänster.


söndag 3 april 2011

Apps Migration Tool

För de som vill lyfta in uppgifter från Outlook till Gmail finns verktyget Google Apps Migration for Microsoft Outlook som installeras på datorn med Outlook. Här kommer några erfarenheter när det används för att lyfta in kontakter och kalender från Outlook. De försiktiga börjar med en backup - det går bra att göra en med import/exportfunktionen för Outlook som beskrivs nedan. 

Kontakter
För kontakter är det bra vara medveten om att det inte går att ange specifika foldrar som kontakterna ska hämtas från. Alla kontakter som hittas kommer att hämtas - vilket innebär att arkivets kontakter och eventuella kopior läses in. Det blev många dubbletter vid första inläsningen till Gmail, den helt nyutkomna beta-funktionen för att återställa kontakter kom väl till pass.

Enklaste sättet att få en förutsägbar överföring var att använda exportfunktionen i Outlook, se skärmklipp nedan. Välj PST-format och peka ut kontaktfoldern i Outlook mailbox. Kör sedan Migration-verktyget och peka ut den nyligen sparade PST-filen.

För de som vill få ut en delmängd av kontakterna, ex de som är privata, finns ett enkelt alternativ. Starta Outlook, högerklicka på kontaktmappen och skapa en ny mapp som heter Privat. Utseende i Outlook 2010 enligt nedan - det är egentligen en undermapp till Kontakter.

Flytta sedan alla privata kontakter till mappen Privat, fungerar bra med drag-och-släpp.

Exportera sedan mappen Privat som en PST-fil.

När de privata kontakterna är importerade till Gmail via Migration-verktyget kan de tas bort från Outlook.


Kalender
För import av kalender är det allt eller inget som gäller för Migration-verktyget. Om det är önskvärt ta ut en den av kalenderposterna går det att göra samma knep som för kontakterna. Skapa en separat kalender och flytta över alla kalenderposter till den.

Använd sedan import/exportfunktionen i Outlook och exportera den nyskapade kalendern. Kör migreringsverktyget och läs in kalendern i Gmail. 

Eftersom kalenderposterna läses in i en separat kalender behövs ett steg till i Googles kalender. Gå till Inställningar, välj den nyskapade kalendern och exportera uppgifterna via Privat adress, ICAL. Då skapas en fil som kan importeras i standardkalendern via Inställningar - Kalendrar - Importera kalender. När det är gjort kan den speciella kalendern som skapades vid importen tas bort.

fredag 18 mars 2011

Privat och jobb

Många har idag mail, kalender och kontaktlista både på jobbet och hemma. Då är det naturligtvis önskvärt att jobbets datorer endast innehåller jobbrelaterad information och att man på hemmafronten endast har privat information. Telefonen används i regel både i jobbet och privat så där är det praktiskt om både jobb- och privatinformation syns i samma vy. Här kommer ett förslag på hur allt kan åstadkommas.

Förutsättningar:
 • Jobbet kör Outlook / Exchange
 • Hemma används Gmail via Google Apps eller Google Accounts.
 • Telefonerna är av modell Android (2.1 eller senare) eller iPhone (IOS 4.0 eller senare)
För de som använt jobbets system till att lagra privat information så behöver mail, kalenderposter och kontakter exporteras ur Outlook och importeras i Gmail. Google Apps Migration for Microsoft Outlook bör vara bra för ändamålet, se också tidigare inlägg i ämnet. Den privata mailadressen behöver förstås förmedlas till alla vänner i detta fall. 

Återstår konfiguration av telefonen. Nedan finns en bild på vilken typ av konfiguration som kan användas i en iPhone resp. Android-telefon.
Några kommentarer:
 • På Android-telefoner görs konfigurationen via Inställnigar, Datasynkronisering. På en iPhone via Inställningar, E-post, Kalender, Kontakter.
 • Android-telefoner har separata mailapplikationer för Exchange (E-post) resp. Gmail (Gmail).
 • När nya kontakter läggs in via telefonen behöver de hamna i rätt adressbok, dvs den privata eller jobbets. På Android-telefoner finns ett val när posten läggs upp. På iPhone måste först jobb eller privat väljas genom att motsvarande grupp väljs i kalenderapplikationen.
 • Viktigt välja vilken kalender en ny kalenderpost ska hamna i - annars hamnar privat information i jobbkalendern och vice versa. Se mer om kalendrar i detta blogginlägg.
 • Det finns flera sätt att koppla sig från telefonen mot Google Apps, ex. kan mail och kalender hanteras via Exchange-kopplingen och Google Sync. Dock finns risk att vissa egenskaper förloras. Gmail- och CalDAV-varianten fungerar bättre.
 • För iPhone och kontakter mot Gmail används Exchange-konfigurationen - kom ihåg att endast aktivera kontakter då detta sätts upp. Se mer information om konfigurering här.
 • Trots att både jobb- och privatinformation syns i kalendern så mixas inte informationen i systemen - telefonen ger helt enkelt en gemensam vy över vad som finns i respektive system.

torsdag 10 februari 2011

Kalender till alla

Kalenderfunktionen är bra för att hålla reda på vem som gör vad och när. Riktigt bra blir den när man har med kalendern överallt, dvs i mobiltelefonen. Nedan finns en beskrivning på hur flera personer kan dela kalendrar och hur kalendrarna kan visas i en iPhone eller Andriod-telefon.

Bestäm vilka användare som ska dela kalendrar. De kan ha GoogleApps-konton eller vanliga GoogleAccounts-konton (de senare har en mailadress som slutar på @gmail.com). I och med att användarna har ett konto så har de en kalender.


Gå in på varje användares kalender via en webbläsare, välj Inställningar för kalender, flik Kalender och Dela. Ange övriga personer som ska kunna se eller redigera kalendern.


Via kalendern i webbläsaren syns nu de övriga kalendrarna respektive användare fått tillgång till. Nedan får MyCalendar representera den egna kalendern och OtherCalendar en annan persons kalender. (Listor är en inbyggd "kalender" för aktiviteter).Att konfigurera en Android-telefon så den ser övriga kalendrar är enkelt. Ett Google-konto som nyligen fått tillgång till fler kalendrar förutsätts vara konfigurerat på telefonen (Inställningar - Konton). Öppna kalendern och välj alternativ för kalendern, sedan Inställningar. Under Mina Kalendrar syns de nya kalendrarna som användaren har tillgång till - markera de som ska visas.

På en iPhone krävs lite mer. Börja med att konfigurera kalendern via Inställningar - Epost, kontakter, kalendrar. Där kan antingen ett Gmail-konto sättas upp med kalendern aktiverad, det är enklast om Gmail ska synkas till telefonen. Alternativt kan synkning bara för kalendern sättas upp via CalDAV


Nu är Google-kalendern synkad med kalendern i iPhone - men det går ännu bara att se den egna kalendern. 
Öppna en webbläsare och gå till http://google.com/calendar/iphoneselect. Du får upp en sidan liknande den nedan.


Kryssa i de kalendrar som ska synas i iPhone. Öppna sedan kalendern i iPhone. Nu ska ett val finnas överst till vänster som heter Kalendrar - välj det så ska kalendrarna synas. Ha lite tålamod - det kan dröja någon minut innan de dyker upp. Markera de som ska visas.Nu har personerna i gruppen tillgång till varandras kalendrar, och de är lätt tillgängliga via webbläsarens eller telefonens kalender. Det finns inget behov att manuellt synka kalendern i telefonen, allt sker automatiskt.

Glöm inte att ange vilken kalender en ny kalenderpost ska hamna i - du kan välja bland alla kalendrar du har redigeringsbehörighet till.