onsdag 24 november 2010

Målet med bloggen

Via den här bloggen vill jag att dela med mig av mina erfarenheter hur olika verktyg som mail, kalender, kontakter etc kan användas i för att underlätta vardagen. Fokus ligger mycket på att sätta upp allt så det blir enkelt att använda, det ska bara finnas där och fungera.


Här är några egenskaper jag strävar efter.
  • Informationen ska vara tillgänglig från valfri dator eller mobil
  • Installation av programvaror ska inte behövas
  • Privat information lagras inte i jobbets datorer och system
  • Kostnaden ska vara låg
  • Allt ska vara knutet till eget domännamn

Att allt knyts till ett eget domännamn är inte nödvändigt men de flesta beskrivningarna kommer att bygga på det. Det ger ett visst mått av oberoende eftersom operatörens namn inte finns med i de egna mailadresserna, webadresserna etc. Om tjänsterna flyttas till annan operatör så behöver nya adresser inte förmedlas - det egna domännamnet ger en bra stabilitet över tiden.

Det är främst produkter från Google som kommer att finnas i exemplen, speciellt de som ingår i Google Apps. Informationen lagras inte på hemmaplan utan ligger i något större datacenter - populärt kallat för molnet. 


Google Apps riktar sig i första hand till företag men det finns också i en version för privatpersoner, och vad gäller koordinering och utbyte av information finns vissa likheter mellan ett mindre företag och en familj.

Här är några bra-att-ha-saker:
  • Dator förstås - räcker bra med enklare modell(er)
  • Mobiltelefon - Androidbaserad, iPhone eller annan modell, helst med Exchange-synkning via ActiveSync
  • En bra idé till ett domännamn - kolla t ex via loopia.se vad som är ledigt
  • Övertalningsförmåga - få andra att skrota papperskalendern och Outlook är inte alltid lätt
  • Nyfikenhet att utforska nya och roliga funktioner - och tålamod att sätta upp dem
Nog med teori - i kommande inlägg beskrivs hur grunden sätts upp i form av ett eget domännamn som knyts till Google Apps.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar